Underhållsspolning

För Bostadsrättsföreningar och Förvaltare.
Underhållsspolning - Rensa avloppet var 5:e år! 

Vår rekommendation är att de flesta avlopp normalt sett bör rensas genom underhållsspolning vart femte år. I vissa fall kan det krävas underhåll så ofta som vart fjärde år beroende på ledningarnas längd, status och de boendes vanor. Det är även viktigt att själv rensa och hålla rent i golvbrunnen där hår och avlagringar samlas samt rensa vattenlåset i kök och badrum med jämna mellanrum.

Avloppsrensning till fast pris och med garanti! 
JP Spolservice erbjuder kvalitativa avloppstjänster genom utbildad och certifierad personal till förmånliga priser. Vi lämnar fasta priser och garanti på våra tjänster. Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar tecknar med fördel vårt förmånliga serviceavtal Jp All in one , där allt ingår till en fastmånadskostnad, rabatter på tillkommande arbeten.
PageLines