Underhållsspolning

Villa
Underhållsspolning Villa för privatpersoner

Har du problem med att vattnet inte rinner ordentligt, bubblar det och luktar illa från kök och wc, då är det dags för en underhållsspolning.

Underhållsspolning utförs för att minska risken för stopp som kan medföra vattenskador men även för att förlänga livslängden på avloppssystemen. Löpande underhåll skapar ett avloppsnät som fungerar, ger trygghet i användandet, samt är ekonomiskt och miljömässigt hållbart .

En rekommenderad intervall för underhållsspolning i en villa/radhus 5-10 år.
PageLines